Prodejny
Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů - TRIEXPERT s.r.o.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu a za podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR – General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) a dle příslušných právních předpisů České republiky.

 

Správce osobních údajů:

TRIEXPERT s.r.o., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO 24665606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164529.

Osobní údaje a účel jejich zpracování:

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které nám dobrovolně poskytli - zejména e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, příp. další.

Pokud nám fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, zejména při registraci (zřízení účtu) v našem e-shopu, při objednávce, při přihlášce na akci, kterou pořádáme, nebo které jsme partnerem, při potvrzení, že chce dostávat novinky, nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely, a to po dobu nejdéle 10 let.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové.

Marketingové účely zahrnují:

- využívání souborů cookies a s nimi pojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy - při první návštěvě našich stránek upozorňujeme na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním našich webových stránek dává osoba s užíváním cookies souhlas, využívání souborů cookies přitom může každá osoba odmítnout, blokovat nebo vymazat, a to ve svém prohlížeči;

- zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání newsletterů, zpráv o novinkách, recenzích, akcích apod.) - na základě souhlasu osoby.

 

Marketingové účely se vztahují na činnosti, pořádané akce, služby a produkty poskytované společností TRIEXPERT s.r.o. a dále poskytované jinými subjekty, pokud je TRIEXPERT s.r.o. jejich partnerem. 

Aktivním užíváním sociálních sítí ve vztahu k naší společnosti a k akcím, které pořádáme nebo kterých jsme partnerem, uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely na sociálních sítích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas:

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo potvrzením, že chce dostávat novinky/newsletter na našich webových stránkách, udílí nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Pro zasílání obchodních sdělení užíváme externí e-mailingovou službu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze provést přímým odhlášením odběru novinek v rámci e-mailingové služby nebo prostřednictvím odkazu v patě jednotlivých obchodních sdělení nebo e-mailem

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje poskytujeme výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek a e-shopu, správci e-mailingové služby, smluvním přepravcům (pro účely doručení zásilky se zbožím), našim partnerům na společných akcích, smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

 

Vaše práva:

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

- na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracováváme)

- na opravu svých osobních údajů

- na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)

- na námitku proti zpracování 

- na omezení zpracování

- na přenositelnost údajů

- na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz>).

 

Svá práva můžete vůči nám uplatnit listovním psaním na adrese sídla naší společnosti, příp. částečně též formou odvolání souhlasu se zasíláním novinek (viz výše).